הנחיות לתום שנת 2019

הנחיות לתום שנת 2019

לקוחות נכבדים

שנת המס 2019 עומדת להסתיים ושנת 2020 בפתח. השנה שהסתיימה הייתה שנת בחירות ללא הכרעה וללא השבעת ממשלה ולכן שינויים רבים שהיו אמורים להתבצע במערכי המיסים לא בוצעו.

מה שכן התבצע : העברת נישומים הגרים באזור עמק חפר מפקיד שומה נתניה לפקיד שומה חדרה.

החלטה גורפת של נציבות מס הכנסה לאכוף את דיווח היזמי חברי הקיבוץ בהתאם לסעיף 60א' לפקודה.

אכיפת חוק פנסיה חובה לעצמאיים, והאיסור על שימוש במזומן מעל 11,000 ₪ לעסקה על ידי מס הכנסה.

מצ"ב הנחיות וטיפים לסוף שנת המס ולתחילת שנת 2020.

 • פנסיית חובה לעצמאיים – החוק חל על עוסק מורשה ועל עוסק פטור. מי שהכנסתו  השנתית החייבת במס 60,000 ₪ ישלם 3,000 ₪ .                          מי שהכנסתו 120,000 ₪ ישלם 10,500 ₪. מי שהכנסתו גבוהה יותר, רשאי להפקיד עד 50,543 ₪
 • הפקדות לקרן השתלמות ( אינן הפקדות חובה ), ניתן לקבל הטבת מס על הפקדה של 4.5% מהכנסה חייבת במס. תקרת ההפקדה השנתית  11,880 ₪
 • ספירת מלאי – חובה על מי שיש מלאי מוצרים בעסקו : יצרן, סיטונאי, קמעונאי. את הספירה יש לבצע או ביום האחרון של השנה או בשבוע הסמוך לו.
 • מכירת רכוש / קניית רכוש – אבקש לעדכן את משרדנו. הדבר חשוב הן לצורך קבלת הטבת מס ( פחת ) והן לצורך ביצוע הצהרות הון עתידיות.
 • עדכון שינוי מצב משפחתי, הולדת ילדים. מזכירים לכולם כי גם האבות מקבלים נקודות זיכוי עבור ילדיהם הקטנים.
 • פעולות ורישומים שעליכם לבצע ביום האחרון של השנה: רישום מד אוץ בכלי רכב. הפקדת שקים / מזומן – בבנק. עדכון רשימת לקוחות חייבים וספקים זכאים.
 • איסוף אישורים שנתיים: 106 ממעבידים, 856 ממי שניכו ממכם במקור. אישורים מחברות הביטוח / קופות הגמל / פנסייה.
 • עוסקים פטורים חייבים לדווח למע"מ עד 31.1.2020.
 • מי שמעסיק עובדים שכירים – לבדוק תשלום ההפרשות לקופות / פנסיה עד תום שנת המס.
 • מילוי טופס 101 לשנת 2020 על ידי העובדים והעברתו להנהלת החשבונות.
 • אל תשכחו למכור!! לגבות חובות !! להמשיך להתפתח ולשגשג !!!

שנת מס מוצלחת

מאחלים צוות המשרד