דיווח מכוון למס ערך מוסף

בשנים האחרונות התגברה מגיפת חשבוניות המס הפיקטיביות במדינת ישראל. הערכות של שלטונות המס הן שהיקף
העלמות המס כתוצאה מהחשבוניות הפיקטיביות היא בין 6 ל 8 מיליארד ₪ בשנה.
על מנת להלחם בתופעה, החליטה הכנסת בחוק ההסדרים ביולי 2009 על חובת דיווח מכוון.

אופן הדיווח המכוון:

רישום תעודת הזיהוי של הלקוח על החשבונית ודיווח חדשי על לקוחות וספקים על פי מספרי תעודות זהות/עוסק מורשה
למחשבי משרד האוצר.

השלבים:

 • החל מינואר 2010 יחויבו העוסקים לרשום את מספרי תעודות הזהות של הלקוחות על חשבוניות המכירה.
  מי שיחזיק בידו חשבונית מס בסכום של 5,000 ₪ + מע"מ ומעלה שמספר תעודת הזיהוי / עוסק מורשה שלו לא מוטבע
  עליה, לא יוכל לקזז מע"מ תשומות עבור חשבונית זו.
 • בעלי עסקים שמחזור המכירות שלהם בשנת 2009 היה מעל 4 מליון ₪ + מע"מ, יהיו חייבים בהגשת דו"ח ממוכן למע"מ
  כל חודש.
 • החל מינואר 2012 יחויבו בהגשת דו"ח 874 ממוחשב כל העוסקים המורשים במשק שמחזור פעילותם מעל 1 מליון ₪.
  כל בעל עסק שמועמד להיכנס למסגרת הדיווח הממוכן יקבל התראה ממשרד מע"מ וממשרדנו.

בעתיד:

 • שלטונות המס מקווים להכניס את כל העוסקים בארץ לחובת שידור.
 • כמו כן מתכוונים אנשי מע"מ לחלק לעוסקים מספרי חשבוניות מס ספציפיים.
 • הדיווח החודשי למע"מ יהיה ממוחשב במלואו ללא פנקסים. התשלומים יבוצעו בכרטיסי אשראי.

הוראות כלליות:

 • יש לעדכן מספרי תעודת זהות / עוסק מורשה של כל הלקוחות.
 • בעלי התוכנות יעדכנו את פרטי הלקוח, מי שמוציא חשבונית מס ידנית יזמין מבית דפוס/חברה למיכון חותמת עם 9
  ספרות על מנת שיחתים את חשבונית המס.
 • מי שעובד בתוכנה המפיקה תיעוד ראשוני ( קבלות/חשבונית ) חייב לדאוג שהתוכנה תהיה בעלת אישור של מס הכנסה
  + אפשרות לרישום מספרי עוסק מורשה/תעודת זהות על חשבונית המס.

עבודה מול משרדנו:

 • עסקים המוציאים תיעוד ראשוני ללקוחותיהם בעסקם יעבירו למשרדנו בכל חודש את רשימת הלקוחות החדשים
  (עם מספרי תעודת זהות / עוסק מורשה).
 • עסקים המוציאים חשבוניות מס ידניות ללקוחותיהם ירשמו בברור על גבי העתק החשבונית המגיע למשרדנו את
  מספרי תעודת זהות / עוסק מורשה.
 • חשבוניות של ספקים יועברו למשרדנו מוקדם ככל הניתן ולא יאוחר מ 7 לחודש. החשבוניות ירשמו אצלנו במחשב
  ויוחזרו אליכם על מנת שתוכלו לאשרם ולשלם בהתאם לתנאי התשלום הנהוגים על ידכם.
 • הדיווח הממוכן נעשה ישירות ממשרדנו למחשבי רשות המיסים.

סנקציות של משרדי מע"מ:

חשוב לדעת כי מחשבי האוצר יקלטו בכל חודש את נתוני העוסקים ומי שידווח על רכישה שלא תהיה מתאימה לדיווח של
המוכר, יזומן לחקירה. דיווחים שלא יתמכו בשידור ממוחשב יוחזרו כשגויים והעוסקים יקבלו קביעות מס וקנסות.
כמו כן, מי שלא ידווח באופן סדיר ישלל ממנו פטור מניכוי מס במקור.

דוחו"ת מתקנים:

 • לא ניתן לתקן את סעיף ההכנסות. 
 • חשבוניות קניה/הוצאה שהגיעו באיחור ניתן להגישם.