חקיקת מס הכנסה ייחודית לציבור הגמלאים

כנסת ישראל כחלק ממדיניותה החברתית לעודד עצמאות כלכלית בקרב ציבור הגמלאים, תיקנה את פקודת מס הכנסה לאורך השנים.
מאמר זה מציג תיקונים חשובים שנעשו בשנים האחרונות.

מהפיכת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה – החל משנת 2012 קצבת גמלאים בסך 3,680 ₪ פטורה ממס.
בשנת 2016 הסכום הפטור עולה לסך 4,145 ₪. בשנת 2020 הסכום הפטור עולה לסך 4,400 ₪.  
משנת 2024 ואילך הסכום הפטור יהיה 5,668 ₪.

מה משמעות התיקון? כאשר אנו באים לחשב את חבות המס של הגמלאי עלינו לדעת כי רק הכנסה ברוטו בגובה 5,000 ₪
של תושב ישראל מגיעה לחבות במס.

כלומר קצבה חודשית  של גמלאי בגובה 8,680 ₪ לחודש אינה חייבת במס הכנסה
והחל משנת 2024 קצבה בסך 9,400 ₪ לא תגיע לחבות במס.

אם נוסיף להכנסתו של הגמלאי את קצבת הביטוח הלאומי בסך של כ 2,000 ₪ הפטורה כולה ממס הכנסה,
ונחבר סכומים אלא לשני בני זוג, נקבל סכום נאה שיאפשר לגמלאים לחיות בעצמאות כלכלית בהמשך חייהם.

הפטור ממס על רבית מפיקדונות בבנק ותכניות חסכון. 
בשנת 2003 החליטה הכנסת כי הכנסות תושבי ישראל מרבית על מוצרים בנקאיים ועל רווחי הון ממכירת ניירות
ערך בבורסה יחויבו במס הכנסה בשיעורים משתנים. המחוקק הבין כי אצל חלק מציבור הגמלאים החיסכון במוצרים
בנקאיים משלים או חליפי לקצבאות להן ניתן פטור בתיקון 190 לפקודה.
המחוקק החליט לפטור את הכנסותיהם מרבית של הגמלאים בשתי אפשרויות (סעיפים 125 ד' ה' לפקודת מס הכנסה). 

 • אפשרות ראשונה: (לבעלי הכנסה שנתית נמוכה שאינה עולה על 62,640 ₪)
  מאפשרת לגמלאי ניכוי הכנסה מרבית עד לגובה 13,440 ₪ ולזוג גמלאים ניכוי בסך 16,560 ₪.
  משמעות הטבה זו – הכנסתו של הגמלאי לא מגיעה לסף המס.
 • אפשרות שנייה: לבעלי הכנסה בינונית ומעלה.
  פטור בשיעור 35% מהכנסות רבית בשנת המס עד לתקרה מקבילה לתקרת הפטור מקצבה
  (כמפורט בסעיף הקודם) מכסימום הריבית הפטורה לשנה 35,532 ₪.
  הטבת המס היא 8,883 ₪ לשנה. 

פטור ממס מנכס ששימש לעסק.
ישנם בעלי עסק עצמאיים הרוכשים את המשרד או את בית המלאכה בו עבדו לאורך השנים.
מטרת הרכישה בין השאר היא להבטיח לעצמאי קצבה לעת פרישתו מעבודה.

המחוקק ראה בהכנסה זו מקבילה להכנסה עליה נתן פטור בתיקון 190 (לנושא קצבה) ולהכנסה מרבית (מפורט בסעיף הקודם).
הפטור הוא 35% מהכנסות השכירות עד לתקרה בסך 35,532 ₪ לשנה.

דמי שכירות המקבל קשיש. 
קשיש העובר לבית אבות זכאי לפטור ממס על דמי השכירות אותם הוא מקבל מדירתו בה התגורר לפני המעבר לבית האבות.
הפטור הוא בגובה מחצית התשלום השנתי לבית האבות (ללא מגבלת סכום).

קצבה שמשלמת חברת מעטים למי שהיה בעל שליטה בה.
בעלי שליטה רבים מעבירים את שרביט ניהול העסק לדור הילדים. עם פרישתם מניהול העסק הם זכאים לתשלום קצבה
(כמו בפנסיה תקציבית). קצבה זו נחשבת להוצאה מוכרת בחברה כשהיא עומדת במספר תנאים, והגמלאי רשאי לבקש
בגינה את הפטורים שנתן המחוקק לכל הגמלאים בתיקון 190 לפקודת מס הכנסה. 

הכנסות פטורות ממס: 
הכנסות עיוור ונכה שנקבעה להם נכות 100%, קצבאות נכות וזקנה המתקבלות מהמוסד לביטוח לאומי,
קצבאות נכות המשתלמות לתושב ישראל ממדינות זרות מהן עלה לישראל, קצבאות שאירים (אלמנות, אלמנים),
ביטוחי חיים.

שכר דירה למגורים: 
הכנסה פטורה כשסך ההכנסות משכירות (מכל הדירות שבבעלות היחיד) נמוך מ 5,070 ₪ לחודש.
כאשר ההכנסות עוברות סכום זה הן חייבות במס בשיעור 10%.
אם הדירות נמצאות בחו"ל ההכנסה בגינן חייבת במס בשיעור 15% מהשקל הראשון ללא פטור.

עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים: 
הכנסתם ממקורות שבחו"ל פטורה ממס במשך 10 שנים. גם מכירת נכסים (רווח הון) פטורה ממס.

שמי דני וינשטיין ואני עוסק בייעוץ מס כשלושים שנה. בוגר לימודים אקדמיים במנהל עסקים.
בעבר עבדתי כאיש ביקורת ברשויות המס. משרדי נמצא במושב גן יאשיה שבעמק חפר ( סמוך למחלף ניצני עוז על כביש 6 ).
בשנים האחרונות נותן משרדי ייעוץ מס לנישומים רבים העומדים לפני פרישה ולנישומים שעברו את גיל הפרישה
וזקוקים לייעוץ מס.

הנאמר בכתבה זו בא להאיר את עיני הקורא. ייעוץ מס יינתן לכל פונה באופן ספציפי.
אין לראות בכתוב לעיל המלצה לנהוג בדרך זו או אחרת בפני שלטונות המס.