הנחיות לתום שנת 2018

תאריך :    28 לנובמבר 2018

לקוחות המשרד

הנדון: הנחיות לתום שנת 2018 ולתחילת שנת 2019

 

לקוחות נכבדים

שנת המס 2018 עומדת להסתיים ושנת 2019 בפתח.

צוות המשרד ישמח לסייע לכם בהכנות לתום שנת המס ובהכנות לפתיחת שנת המס הבאה.

מצ"ב צרור הנחיות וטיפים:

לקראת סוף שנת 2018:

 • מלאי – מומלץ לעשות "סדר" במחסן. להפריד בין מלאי עסקי פעיל לבין מלאי "מת" או בלוי. את הספירה יש לעשות או ביום האחרון של השנה או סמוך לו ולעדכן את המלאי בהתאם.
 • קופות גמל – ההפקדות הפנסיוניות לביטוחי חיים / קופות גמל / קופות פנסיה / קרנות השתלמות, נחשבות כהוצאה במס הכנסה אם מפקידים עד תום השנה.
 • חוק פנסיה חובה – חל על העוסקים העצמאיים. זאת חובה כמו לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי.
 • עוסקים שהם גם שכירים ומפקידים לפנסיה דרך מקום העבודה אינם חייבים בהפקדות גם כעצמאיים.
 • עדכון רכוש קבוע – אבקש להעביר למשרדנו מסמכים המעידים על מכירת / רכישת כלי רכב או ציוד אחר ( מעבר לחשבוניות המס שמסרתם למשרד) כמו העברת בעלות , חוזים וכ"ד.
 • אישורים לשינויים בהון -  העברת כספים מהורים, קבלת ירושות, מכירת נדל"ן פרטי, רכישת נדל"ן פרטי ( בארץ ובעולם )
 • רישום ביום האחרון של השנה: מלאי , מד אוץ ברכבים.
 • בעלי חברות פרטיות – לבדוק יתרות חובה בכרטיסי מנהלים, משיכת דיבידנד.

בתחילת שנת 2019:

 • עוסקים פטורים – אנו מבקשים להעביר אלינו מיד בתום שנת המס את סך הקבלות שהוצאתם ללקוחות במהלך השנה.
 • איסוף אישורים – בכל תום שנת מס אנו מקבלים טפסי 106 ממקום העבודה, אישור מקופות גמל ,פנסיה, קרן השתלמות. את האישורים צריך להעביר למשרדנו כדי שנוכל להכין את הדו"ח השנתי באופן מלא.
 • עדכון משפחתי – הולדת ילדים במזל טוב, נישואין, וכ"ד.
 • במידה וקיים עדכון עובדים שכירים צריכים למלא גם טופס 101 לשנת 2019 במקום עבודתם.
 • ספקים – קבלת אישורי ניכוי מס במקור של הספקים במידה והיו כאלה.

סיום שנה מוצלח והתחלת שנת מס פורייה

מאחל צוות המשרד