הפקת תלושי שכר

משרדנו מפיק מאות תלושי שכר מדי חודש בחדשו באמצעות תוכנת "שיקלולית".

לקוחותינו מעבירים בתחילת החודש את הנתונים הנחוצים להפקת תלוש השכר לעובד
(שעות עבודה , חופשה , שעות נוספות, פרמיות וכ"ד...).

משרדנו מעביר למעסיק את תלושי השכר בהדפסה או בדואר אלקטרוני.

משרדנו יודע להעביר את נתוני התשלום לעובדים באופן מרוכז לבנקים או למסלקה בנקאית.

משרדנו יודע להעביר את נתוני הגמל והפנסיה לחברות הביטוח על פי החוקים החדשים.