פתיחת עסקים חדשים

אנו נותנים ייעוץ מס ליזמים בתחילת דרכם.

יזם המקבל את שירותינו אינו צריך להגיע למשרדי שלטונות המס.

אנו מחוברים למחשבי מס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי.

הרישום נעשה ישירות ממשרדנו.

אישורי ניכוי במקור ותעודת עוסק מורשה או פטור מתקבלים במשרדנו.