ייעוץ ליזמים חברי קיבוץ

חברי קיבוצים רבים יוצאים ליזמות עסקית.

יזמים אלה, שכל חייהם היו חברי קיבוץ, נחשפים לראשונה לעולם העסקי וזקוקים להדרכה
ולהכוונה בלימוד הכללים הנהוגים בעולם העסקי.

אנו נותנים ייעוץ ראשוני ללא חיוב ומלווים את היזמים לכל אורך הדרך.

אנו מטפלים עבור היזם הקיבוצניק בכל הקשר עם שלטונות המס: מס ערך מוסף, מס הכנסה, ביטוח לאומי.

 הכול נעשה מתוך משרדנו. היזם אינו מגיע למשרדי שלטונות המס.

משרדנו נמצא בקשר עם מוסדות הקיבוץ: הנהלת חשבונות, מזכיר, גזבר, מנהל קהילה
ומעביר להם את הדיווחים והאישורים הנהוגים בכל קיבוץ.